Gæstetræning i Sport og Fitness Vorupør

Alle der ikke er medlem af Sport og Fitness Vorupør må få 1 gratis prøvetræning i centeret, for at se om centeret er noget for dem. Gæstetræningen skal ske i følge aftale med centeret og kan ske i receptionen eller på mail til vorupoer@sportogfitness.dk

Herefter har gæsten følgende muligheder:

1. Betale 50 kr. pr. gang via mobilepay på nr. 148084. Man kan træne i de bemandede åbningstider eller efter aftale med personalet på mail vorupoer@sportogfitness.dkKender gæsten et medlem i forvejen kan disse følges ad, og gæsten betaler 50 kroner på mobilepay ved ankomst i receptionen – uanset om centeret er bemandet eller ubemandet. 

2. Melde sig ind på et DIBS medlemskab og få fri adgang til centeret – se priser her.

3. Melde sig ind på et kontant medlemskab og få fri adgang til centeret – kan købes online eller hos Vø Surfshop, Vesterhavsgade 123 – se priser her

Dit medlemskort er personligt

Medlemskortet er personligt, og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre. Brud på disse regler medfører bøde på 500 kr. og kan i slemme tilfælde give Sport og Fitness ret til bortvisning uden refusion af kontingent.